Đảo dài

Một vị trí rất quan trọng trong Đảo dài cho bức tranh tường được gọi là 5 Điểm; ở đây các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân khi vẽ toàn bộ các tòa nhà. Những bức ảnh được chụp trong 5 Điểm, một nơi hợp pháp nơi các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân.