Sổ lưu bút

Tôi đang viết một cuốn sách về những bức tranh tường trên khắp thế giới, vì vậy nếu có một nghệ sĩ có thể tải lên một cuộc phỏng vấn, Tôi sẽ đánh giá cao nó! Tôi muốn biết tại sao, nguyên nhân, nền của những người vẽ tranh tường. Tại sao vẽ tranh? Để tránh xa rắc rối, để có cơ hội?? and how they choose aĐọc tiếp