Bronx

In this neighbourhood murales are threatening, hầu hết tất cả những hình ảnh đề cập đến chứng nghiện crack.
Vết nứt, là một loại thuốc giá thấp, gây ra một số lượng lớn nạn nhân, chủ yếu là ở thanh thiếu niên. Bronx thậm chí còn là nơi có rất đông Nhà thờ và mọi người tin tưởng vào Chúa..
That’s why we can find murales with the Jesus icon on In this section you will see even some pictures taken in the streets.