Brooklyn

Khu phố này có rất nhiều khuôn mặt: những người sống ở đây khác với văn hóa và tôn giáo.
Ở đây bạn có thể tìm thấy một số góc vui chơi, với những ngôi nhà đáng yêucông viên nhưng thậm chí một số khu vực nguy hiểm.
Tôi đã làm một số bức ảnh, không chỉ về những bức tranh tường mà thậm chí còn về những điều kỳ lạ Tôi đã thấy ở đây.