Người đi xe đạp

Bức tranh tường đánh dấu một băng nhóm từ người khác. Murales are painted on the walls surrounding the gang’s general headquarters.
The murales is updated as a gang’s member die; những tấm bia đầu được sơn để tưởng nhớ những người đã mất.
Tại đây bạn có thể tìm thấy những hình ảnh chụp tại trụ sở chung, to some bikers and their customized Harley-Davidson as, của Corse, at the gang’s murales.