Đảo dài

A very important place in Đảo dài for murales is called 5 Điểm; ở đây các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân khi vẽ toàn bộ các tòa nhà. Những bức ảnh được chụp trong 5 Điểm, một nơi hợp pháp nơi các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân.