Laura Sartori

Tôi sinh ra ở Milano, Nước Ý, trong tháng Sáu 1971. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu di chuyển dọc nước Ý vì công việc của cha tôi. Lần đầu tiên tôi đến New York là để nhận giải thưởng du lịch khi tôi còn ở 17, nhưng tôi chỉ nhìn thấy Manhattan và một ít thứ khác. Gần một năm sau tôi lại đến và … Đọc tiếp