phía đông

Trong quý này, các bức tranh tường hầu hết đều hài hước, đôi khi mang tính luận chiến, chống lại hệ thống. Cửa chớp của các cửa hàng thường được vẽ bằng những bức tranh tường đại diện cho hàng hóa được bán hoặc các dịch vụ được cung cấp. Một số bức tranh tường chỉ là NGHỆ THUẬT thuần túy, không có gì khác để thêm.

Brooklyn

Khu phố này có rất nhiều khuôn mặt: những người sống ở đây khác với văn hóa và tôn giáo. Ở đây bạn có thể tìm thấy một số góc vui chơi, với những ngôi nhà đáng yêu và công viên nhưng thậm chí một số khu vực nguy hiểm. Tôi đã làm một số bức ảnh, không chỉ về những bức tranh tường mà còn về những thứ kỳ lạ mà tôi đã thấy ở đây.

Đảo dài

Một nơi rất quan trọng ở Long Island cho những bức tranh tường được gọi là 5 Điểm; ở đây các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân khi vẽ toàn bộ các tòa nhà. Những bức ảnh được chụp trong 5 Điểm, một nơi hợp pháp nơi các nghệ sĩ có thể thể hiện bản thân.