Μπρονξ

Σε αυτή τη γειτονιά οι τοιχογραφίες είναι απειλητικές, Οι εικόνες αφορούν κυρίως τον εθισμό στις ρωγμές.
Η ρωγμή, να είναι φάρμακο χαμηλής τιμής, προκαλεί μεγάλο αριθμό θυμάτων, κυρίως μεταξύ εφήβων. Το Bronx είναι ακόμη ένα μέρος με μεγάλο αριθμό Εκκλησιών και ανθρώπων που εμπιστεύονται τον Θεό.
Γι' αυτό μπορούμε να βρούμε τοιχογραφίες με το εικονίδιο του Ιησού Σε αυτή την ενότητα θα δείτε ακόμη και μερικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στους δρόμους.