Η εργασία

This site aims to be a journey through time in my New York, from the late 80’s up to today. I’ve already been to New York for a travel award when I was 17, αλλά μόλις είδα το Μανχάταν και λίγα άλλα. The first time I saw the real New York City, away from 5thRead more