Μακρύ νησί

A very important place in Μακρύ νησί for murales is called 5 Σημείο; Εδώ οι καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν ζωγραφίζοντας ολόκληρα τα κτίρια. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα 5 Σημείο, ένα νομικό μέρος όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν.