Βιβλίο επισκεπτών

I am writing a book about murales from all over the world, so if there is an artist who can upload an interview, I will appreciate it! I would like to know why, the reason, the background of muralists. Why painting? To stay out of trouble, to have a chance?? and how they choose a crew to collaborate with? Is everything against the system or there is something else?

Thanks

9 σκέψεις στο “Βιβλίο επισκεπτών”

Σχολιάστε