Ανατολική πλευρά

Σε αυτό το τρίμηνο οι Murales είναι περισσότερο από όλα αστείος, ωρες ωρες πολεμική, ενάντια στο σύστημα.
Τα ρολά των καταστημάτων είναι συνήθως βαμμένα με τοιχογραφίες που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα που πωλούνται ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Μερικές τοιχογραφίες είναι απλώς καθαρή ΤΕΧΝΗ, τίποτα άλλο για προσθήκη.