Ανατολική πλευρά

In this quarter Murales are most of all funny, sometimes polemical, ενάντια στο σύστημα.
Τα ρολά των καταστημάτων είναι συνήθως βαμμένα με τοιχογραφίες που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα που πωλούνται ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Some murales are just pure ART, τίποτα άλλο για προσθήκη.