Източна страна

In this quarter Murales are most of all funny, sometimes polemical, срещу Системата.
Ролетите на магазините обикновено са боядисани със стенописи, които представляват продаваните стоки или предоставяните услуги.
Some murales are just pure ART, нищо друго за добавяне.