Контакт

Ако искате да допринесете, изпращайки ми вашите снимки, направени в Ню Йорк, можем да отворим нова страница; можем дори да направим конкурс за най-гласуваната снимка на месеца/седмицата. Разбира се, ще има вашето име и авторски права върху вашите снимки.

All feedbacks and suggestions to improve the website will be taken into consideration.

Thank you all in advance!