Χάρλεμ

There’s Harlem and Harlem, το λευκό του πλούσιου και το πιο φρενίτιδα και ζωντανό έναν από τους χρωματιστούς ανθρώπους.
Here there are charming markets, you can listen to jazz music in the pub and on Sundays you can enjoy people singing gospel in the Churches.
Οι περισσότερες τοιχογραφίες αντιπροσωπεύουν διάσημους χρωματιστούς ανθρώπους. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να δείτε ακόμη και ένα παλιό μέρος του Χάρλεμ όπου, στο παρελθόν, έπρεπε να περπατήσετε τα άλογά σας!