Бронкс

In this neighbourhood murales are threatening, изображенията най-вече се отнасят до пристрастяване към пукнатини.
Пукнатината, като лекарство на ниска цена, причинява голям брой жертви, най-вече сред тийнейджъри. Бронкс е дори място с голям брой църкви и хората се доверяват на Бог.
That’s why we can find murales with the Jesus icon on In this section you will see even some pictures taken in the streets.