Μπρονξ

In this neighbourhood murales are threatening, Οι εικόνες αφορούν κυρίως τον εθισμό στις ρωγμές.
Η ρωγμή, να είναι φάρμακο χαμηλής τιμής, προκαλεί μεγάλο αριθμό θυμάτων, κυρίως μεταξύ εφήβων. Το Bronx είναι ακόμη ένα μέρος με μεγάλο αριθμό Εκκλησιών και ανθρώπων που εμπιστεύονται τον Θεό.
That’s why we can find murales with the Jesus icon on In this section you will see even some pictures taken in the streets.