Lång ö

A very important place in Lång ö for murales is called 5 Punkt; här kan konstnärer uttrycka sig måla hela byggnaderna. Bilderna togs in 5 Punkt, en laglig plats där konstnärer kan uttrycka sig.