Дълъг остров

A very important place in Дълъг остров for murales is called 5 Точка; тук художниците могат да изразят себе си, рисувайки всички сгради. Снимките са направени в 5 Точка, едно законно място, където художниците могат да изразят себе си.