Västra sidan

Det är en förkortning av Manhattan där allt talar om homosexualitet.
The Westside is the one next to the harbour, where you can find fish and meat markets.