Контакт

Ако бихте искали да допринесе, ме изпращане на снимки, взето в Ню Йорк, ние може да се отвори нова страница; бихме могли дори да се направи конкурс за най гласува снимката на месеца / седмица. Разбира се, ще има вашето име и авторските си права в снимки.

Всички отзиви и предложения за подобряване на сайта, ще бъдат взети под внимание.

Благодаря на всички ви предварително!

Превод на сайта NYM: